Foto's (© Simon-Tours)

Nomadenstam Gambia

Nomadenstam Gambia