Foto's (© Simon-Tours)

Dongora Ba, Zuid-Gambia

Dongora Ba, Zuid-Gambia